Latest news

Usługi księgowe

Zakres świadczonych usług
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osób fizycznych. W szczególności są to usługi:
  • Prowadzenia bądź pomocy w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenia bądź pomocy w prowadzeniu ewidencji w podatku od towarów i usług,
  • Przygotowania dokumentów zgłoszeniowych dla celów rejestracji do podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
  • Przygotowania dokumentów zgłoszeniowych dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych.