Latest news

Usługi kadrowo-płacowe

Zakres świadczonych usług
W zakresie tych usług wykonujemy przede wszystkim następujące czynności:
  • Naliczanie płac,
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • Naliczanie składek dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • Sporządzanie deklaracji wymaganych przez ZUS,
  • Doradztwo przy wyborze optymalnej pod względem podatkowym formy zatrudnienia,
  • Doradztwo przy rozliczaniu wynagrodzeń uzyskiwanych przez obywateli polskich z tytułu pracy wykonywanej za granicą, a także osób zagranicznych wykonujących pracę w Polsce.